Започва реставрация на две тракийски могили

Ремонтни, реставрационни и консервационни дейности започва общината в Казанлък през март, съвместно с ИМ „Искра“ на две от тракийските могили в района, съобщи Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък. Средствата от близо 2 милиона лева, които ще се вложат, ще са за могилите Хелвеция и Грифоните и са осигурени по програма БГ -8 и Фанансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
През март ще бъде направена първата копка за тези дейности, които включват и социализация на района около гробниците, изграждане на паркоместа, приемни помещения и други.