Започва изграждането на велоалеята Крън-Шипка

Започва изграждането на велоалеята между градовете Крън и Шипка. Преди откриването на строителната площадка кметът на община Казанлък Галина Стоянова се е срещнала с екипа от Общината и фирмите изпълнители по проекта, за да провери готовността им за предстоящите дейности. За това информира общинският пресцентър. По думите на кмета, това е един от най-важните обекти по големия проект „Светът на траките“. Продължението на велоалеята от Казанлък до Шипка е желание на голяма част от жителите на общината, защото ще позволи свързване на атрактивните могили в Долината в единен екологичен маршрут за посещение.


Велоалеята между градовете Крън и Шипка е близо 7 километра дълга. Ще се работи главно от западната страна на пътя от Крънско ханче. Предстои изграждане на насипи за трасето на велоалеята, полагане на асфалтобетон, направа на банкети от трошен камък, монтиране на мантинели, изграждане на средства за отводняване.

По договор заложеният срок за изграждане на новата велоалея е 240 календарни дни.

Стойността на предвидените строително-монтажни дейности е в размер на 1 920 384. 67 лв. с ДДС, финансирани в рамките на проект „Светът на траките“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът „Светът на траките“ включва още възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, с категория „национално значение", както и изграждане на многофункционален туристически атракцион – обединен комплекс за посещение на древнотракийските гробници в землището на град Шипка.