78 хиляди розови храста са подрязали и почистили служителите на Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък. Акцията им е част от стартиралите дейности по подготовката на зелените площи и градската среда за новия сезон.

Санитарна сеч се извършва и при дърветата, за да се почистят и освежат короните им. Отстраняват се и всички изсъхнали и пречещи клони, които могат да предизвикат прекъсване на електропреносни и други кабели, както и ограничение на видимостта.Акцент в дейностите на Общинското предприятие тази година ще бъдат ремонтите на тротоари и крайпътни настилки в града. Ремонтни дейности на тротоарната настилка вече са започнати по бул. „Александър Батенберг“, в посока центъра, след „Стара река“. Там се подменят старите тротоарни плочки, които са счупени, или разместени от корените на дърветата. Стартирани са и дейности по почистването на крайпътните пространства на пътната артерия в посока село Бузовград, която е част от Републиканската пътна мрежа. Там вече са почистени крайпътните храсти и пречещите дървета. Предстои заравняване и почистване на крайпътната настилка, ново озеленяване, както и почистване на велоалеята, водеща до село Бузовград.