Ясни са имената и на другите двама началници на отдели в общинската администрация на Казанлък, на база проведените конкурси през миналата седмица.

След защита на концепция и интервю с конкурсната комисия, началник на отдел "Култура и туризъм" в Община Казанлък става досегашният врид на отдела Ваня Илиева Пашова. Тя е получила оценка на предсатевана от нея концепция за развитието на сектора, в в който кандидатства- 9,28 и от интервюто с конкурсната комия- 4,60 .

Конкурентката пй Величка Георгиева Гочева, която остана втора, е с оценки от защита на концепция - 8,23 и от интервю - 4,28. Председател на конкурсната комия по този избор е началник кметската канцелария Сребра Касева.

Без изненада е резултатът от проведения конкурс за началник на общинския отдел "Социални дейности". Той ще се ръководи от Стела Илиева Стойкова. Тя е с оценка от концепция - 9,28 и от интервю - 4,53.

С резултатите от тези два конкурса на практика на 90% е попълнен ръководния състав по отдели в общинската администрация.

До края на месеца ще стане ясно кой ще оглави и отдела "Устройствени планове, проектиране и кадастър“. До 13-ти февруари е срокът за подаване на документи от кандидатите за него.