Литературен конкурс под мотото „Венчайте България с лаврови венци“ ще възкреси спомена за участници в Руско-турската Освободителна война. Конкурсът за есе или стихотворение е посветено на опълченец, помагач, водач на отряди, разузнавач, четник, лекар или друг медицински работник, участвали в боевете за Освобождението на България от турско иго. Състезанието е насочено към ученици от 1 до 12 клас от цялата страна и се организира от Община Казанлък, под патронажа на Кмета. Всеки един от участниците в родолюбивата надпревара може да избере формата на литературната си творба, която трябва да е свързана с герой от родния му край.

Срокът за изпращане на творбите - едно есе и/или едно стихотворение, е 20-и февруари 2020 г., включително, на имейл: culture@kazanlak.bg.

Конкурсните работи ще бъдат оценявани от компетентна комисия, а участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи и във всяка от тях ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда – грамота и парична сума. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на Националния празник на България 3 март, на официалния сайт на Община Казанлък.

Подробните изисквания за участие са описани в регламента на конкурса, публикуван на сайта на Общината, отдел „Култура“.