Тракийски стан с атракции и свързващи велоалеи да се изгради северно от град Крън, е идеята на Община Казанлък, за осъществяването на която тя разработва проект. С този проект Общината ще кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж”. Намерението е това да се превърне в целогодишен атракцион, чиято кулминационна точка ще бъдат Празниците в Долината на тракийските царе през м. август.

Тракийски стан с демонстрации на бойни изкуства бе един от акцентите в проекта „Докоснати от древността”, като всяка година той се изгражда в рамките на тракийските празници в Северния парк на Казанлък. До момента станът има временен характер – само в празничните дни.


Идейното задание за тракийския стан край Крън трябва да е готово до края на май, съобщиха служители в отдел „Култура и туризъм” в Община Казанлък по време на първото заседание на новия състав на Консултативния съвет по култура и туризъм.


Антон Каракоев, бизнесмен и член на съвета, предложи Общината да приложи идея в близост до тракийския стан да се създаде розов масив от 5 декара, който да се финансира по проекта, и да бъде общински. Целта е този масив да се използва от Община Казанлък и от туроператорите както по време на Празника на розата, така и през цялата розова кампания за туристически цели.


На своето първо заседание Консултативният съвет по култура и туризъм бяха представени основните цели на Стратегията по туризъм през настоящата година, както и новите моменти във Фестивала на розата. Един от тях предвижда фотосесиите на Царица Роза и нейните подгласнички да са платени.