За втора поредна година Община Казанлък проведе кампания за профилактика на детското зрение в детските градини на територията на общината. Очният скрининг позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при офталмолог. През учебната 2022/2023 година беше извършен безплатен очен скрининг на близо 1600 деца от всички възрастови групи, както в общинските детски градини, така и в ДДГ „Детелина“ към Министерството на отбраната. Около 15% от прегледаните деца са насочени за преглед при офталмолог, като родителите, дали обратна информация споделят, че благодарение на тази инициатива е установен зрителен проблем при детето и са взети мерки.
Кампанията е част от заложените дейности в Приоритет III „Подобряване здравето на децата“ от Общинска програма за закрила на детето. Прегледите се провеждат на място в детските градини с мобилен апарат /рефрактометър/ за скрининг на очите Plusoptix S12C, закупен от Община Казанлък за нуждите на детското здравеопазване. Скринингът не изисква физически контакт, необходима е по-малко от минута за извършване на прегледа, след което информацията с резултата се принтира на момента. Апаратът отчита нарушения на зрението като мързеливо око, далекогледство, късогледство, замъглено зрение, неравномерно отражение, различие в големината на зениците, кривогледство и др.
За следващата учебна година се подготвя нов график за очен скрининг в детските градини в общината. Предвижда се да бъдат прегледани не само новопостъпилите деца, но и прегледаните през миналата година, за да се проследи състоянието на зрението им. За целта всеки родител трябва да попълни Декларация за информирано съгласие по образец, предоставен им от детската градина.
Община Казанлък стартира с кампанията за профилактика на детското зрение в края на учебната 2021/2022 г., като планира тя да се извършва всяка учебна година. Целта на тази кампания е идентифициране на зрителни нарушения при децата, които могат да бъдат коригирани, ако се открият навреме. За съжаление, проблемите със зрението в ранна детска възраст стават все по-актуални, поради масовото използване на новите технологии във всекидневните занимания, свързани с учене и свободно време при децата и младежите. Ненавременното лечение на лошото зрение може да повлияе негативно върху способностите на детето да учи, да спортува или да доведе до по-сериозни проблеми. Много е важно самите родителите да се допитват до децата, дали усещат дискомфорт в зрението и да проявяват инициатива към профилактични очни прегледи. Апелираме всеки родител да бъде отговорен към здравето на децата си, както и към своето собствено!