Община Казанлък подарява селфи рамка за снимка на училищата на територията на града, в които има паралелки с първокласници, с което иска да постави нова училищна традиция. Селфи рамката е достатъчно голяма, за да побере общи снимки с родители, съученици, учители и приятели и да бъде ползвана и през следващите години.

Освен това, за учебната 2018/2019 година Общината е подготвила подаръци не само за първокласниците, а за всички ученици от общинските и държавните училища. Сред изненадите за тях са знамето и гербът на Община Казанлък, интерактивен календар за новата учебна година за всеки клас с информация за недостатъчно познати дати със световно и местно значение и свободно място, където всеки клас ще може да отбелязва свои празнични дати, важни за живота на класа, информиат от общинския пресцентър.

Общо над 7800 ученици, в това число 650 първокласници, тръгват на училище в община Казанлък в началото на 2018/2019 учебна година, сочи информация от Община Казанлък. В общинските училища, с решение на Общински съвет, са утвърдени 42 маломерни и 13 слети паралелки, с което се цели запазване на учебните заведения и по населените места. С тази политика местната власт се стреми да гарантира възможността на децата да посещават училищата по места, към което апелира кметът Галина Стоянова.

В пет училища на територията на община Казанлък учениците ще бъдат посрещнати в напълно обновени сгради през новата учебна година. По проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 бяха извършени ремонтните дейности в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" в село Хаджи Димитрово, ОУ "Д-р Петър Берон" – село Овощник, ОУ "СветиКлимент Охридски", -град Крън, ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ - село Ръжена и в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ - град Шипка.Общата стойност на проекта е в размер на 9 млн. 504 хил. 532 лв. Освен петте училища, със средствата са реконструирани и три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“. В резултат на строително-монтажните работи са въведени мерки за енергийна ефективност, ремонтирани и изградени са водопровод и канализационни инсталации, извършени са газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтирано е ново оборудване и са осигурени мерки за достъпна среда.

В ремонтирана сграда в понеделник, на 17-ти септември ще започнат учебната 2018/2019г. и възпитаниците на най-голямото казанлъшко средно учебно заведение СУ "Екзарх Антим I".

Във всички училища и детски градини на община Казанлък учебният процес е обезпечен с квалифицирани преподаватели, осигурени са необходимите учебници и учебни помагала.