Само за ден: изхвърлихме над 95 тона отпадъци в Казанлък

Казанлъчани активно се включиха в организацията на Община Казанлък, в подкрепа на кампанията на БТВ Медиа Груп „Да изчистим България заедно“, съобщават от Пресцентъра на Община Казанлък.

Само за деня на кампанията се изхвърлиха над 95 тона боклук от домовете, междублоковите пространства и нерегламентирани сметища от територията на града и околните пространства.


Близо 10 тона боклук е извозен само от района на Тракийската могила над язовир „Копринка“. Други общо 5 нерегламентирани сметища са били напълно разчистени: 2 по пътя от Казанлък към язовира и 3 – на пътя, западно от Военното поделение в града.
Претоварната станция в града е поела 45,850 тона битов отпадък, 43,700 тона строителни отпадъци са извозени до Депо за строителни отпадъци „Голяма Варовита“, с.Шейново, повече от 5 тона стари електроуреди изхвърлени за смет.
Данните са първоначални и окончателните ще бъдат за още по-голямо количество отпадъци.

Община Казанлък благодари за подкрепата на хората, на доброволците от Военно формирование 22180, неправителствените организации, местните фирми: „Монамур - 6“ООД, „Кибо - 2“ ЕООД, ЕТ „Простор“, „Бригада“ ЕООД, ЕТ „Севдю - 2000“, „Енергия“ ЕООД и „Елит – ВК - 2000“ ООД!
От Общината допълват, че излязла от употреба битова електроника – телевизори, радиоапарати, компютри и др. от гражданите изкупува „Елтехресусрс“ АД.
Ако гражданите разполагат с такива, могат да направят заявки на телефон 080014100 за извозване.
Едрогабаритни твърди битови отпадъци (стари мебели) и излезли от употреба битови електроуреди (печки, хладилници, перални и др.) приема фирма „Монамур 6“ООД на входа на язовир „Копринка“.

През цялата година на тел. 0431 63 880 от Общинското предприятие по чистота приемат заявки за контейнери за строителни отпадъци и старо домакинско обзавеждане срещу 77лв. за 3-кубиков контейнер и 134лв. за 6-кубиков, с ДДС.

Заявки се приемат от понеделник до петък, от 08,00ч. до 17,00ч.
Жителите на Казанлък могат и сами да извозват своите едрогабаритни отпадъци до Претоварната станция, до старото сметище на града, която работи по същото време. В събота- до обед.