Най-доброто решение за повишаване безопасността на движение в Казанлък са кръговите кръстовища, необходимо е да се направят още и да се поставят знаци за предимство в тях. С тези предложения излязоха автоинструкторите и ръководителите на автошколи в община Казанлък по време на днешното открито заседание на Комисията по безопасност на движението в община Казанлък.


Автоинструкторите, които ежедневно се движат в града, обучавайки десетки бъдещи шофьори, се сблъскват с проблемите в организацията на движение и именно това определи тяхната висока активност по време на срещата тази вечер. Те подкрепиха намерението на общинска администрация за изграждане на нови три кръгови кръстовища в Казанлък и предложиха поставяне на светофар на кръстовището на ул. „Стара планина” и ул. „Александър Стамболийски”, подобряване действието на светофарните системи на кръстовището до Девическия манастир и до Полицията. Повече камери за видеонаблюдение да се поставят на възлови места, където обикновено стават и най-много нарушения на правилата за движение, предложиха още инструкторите.

Да бъде изграден тротоар по ул. „Хемус” до ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, предложи представителката на професионалната гимназия.


Присъстващите представители на автосервизите пък акцентираха върху техническата изправност на автомобилите, която е в пряка зависимост от годините на производство на колите, внасяни в България, качеството на авточастите и квалификацията на кадрите.Според председателя на Комисията по безопасност на движението Даниела Коева, заместник-кмет на община Казанлък, всички предложения, постъпили от лятото досега, са взети под внимание и са реализирани голяма част от мерките за подобряване организацията на движение. Подменени са 151 пътни знаци, като 25 от тях са съобразени с конкретни предложения на гражданите, обновени са 150 пешеходни пътеки, както и хоризонталната маркировка по 4 главни улици и няколко второстепенни, подобрява се пътната инфраструктура. През 2017 година е заложено да се ремонтират 2000 квадратни метра тротоари, да се обособят още 4 зони за кратковременно паркиране, както и зони за движение с ниска скорост.


Комисията е постоянно действаща и приема предложения от институции и граждани за повишаване безопасността на движение в Казанлък.


В срещата, ръководена от кмета на община Казанлък Галина Стоянова, участваха комисар Стоян Колев, директор на РД ПБЗН – Стара Загора, Анчо Шишков, началник на РС ПБЗН, Павлин Коцев от РУ „Полиция” – Казанлък, както и заместник-кметовете на общината Даниела Коева и Михаил Михайлов и представители на автошколи и автосервизи.