За готовност за справяне с предстоящите зимни условия докладваха всички институции днес на редовен кризисен щаб, втори за годината, който се проведе в Ритуалната зала на Община Казанлък. За трета поредна година за четвъртокласната пътна мрежа е сключен договор с фирма „Бригада“ЕООД. От фирмата заявиха, че разполагат с разнообразна снегопочистваща техника, закупени са два нови автомобила, предвидени са допълнителни количества сол. От Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, които са ангажирани за снегопочистването в Казанлък докладваха за осигурени достатъчно големи количества снегопочистващи материали: 352 тона сол, 3,650 тона калциев хлорид, 2,825 тона магнезиев хлорид, готова смес от пясък и сол в количество 60 тона и само пясък – 5 тона. Общинското предприятие разполага с общо 15 машини за почистване на сняг – 10 основни и 5 спомагателни и заети 150 човека в зимните дейности, от които 20 шофьори. За ръчно почистване на тротоари и спирки са осигурени 100 броя гребла и 40 броя метални стъргалки. Предприятието разполага и с електрически ротор за почистване на паркове и централно пространство.
По време на срещата стана ясно, че социалните заведения на територията на общината разполагат с достатъчни количества горива за отопление до края на февруари.
От РУ „Полиция“, РС ПБЗН, Военното формирование, Районната пътна служба и Спешна помощ в града също заявиха готовност за съдействие, с хора и техника.
Кметът Галина Стоянова бе категорична към всички участници в Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и предприятията от националната сигурност на територията на общината да работят при по-добра координация.