Поредната обиколка на кмета Галина Стоянова в населените места на община Казанлък този път спря в Овощник, Дунавци и Копринка.

видеонаблюдение, кражби в селото няма. Детската градина е пълна, на училищната сграда предстои саниране. В селото има два спортни клуба – по борба и футбол. Борците ще получат подкрепа от Общината за закупуване на спортни дюшеци, а за футболистите ще се търси лоби сред бизнесмени за спонсорство. Пенсионерите изграждат нови помещения за своя клуб.

Модели на добри практики при взаимодействие между институциите на местната власт бяха обсъдени на срещата в село Дунавци. В разговорите участва кметът на населеното място Ганка Богданова. От Общината обещаха подкрепа на читалището за участие по програми за частични ремонти на покрива и дограмата. Бяха обсъдени възможностите за разкриване на здравен кабинет в селото, както и вариантите за предоставяне на сградите на местното училище и детска градина за друго ползване. Кметът Стоянова обеща съдействие за укрепване на църковната ограда.


В село Копринка кметът на община Казанлък обсъди с кмета Стойчо Василев резултатите от извършеното през първото полугодие. От местното училище с тревога алармираха за намаляващия брой на учениците, въпреки основно ремонтираната сграда и добрата материална база. Бе обсъдена и настоящата ситуация с детската градина, чийто нов директор има сериозни амбиции да стабилизира и освежи детското заведение. Работата на читалището и пенсионерския клуб получи поздравления от страна на присъстващите в срещата.

В общинската обиколка на кмета Галина Стоянова участваха още общински съветници, началникът на кабинета на кмета, директорът на ОП„Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, както и представители на различните институции по селата – читалища, училища, детски градини, пенсионерски клубове, спортни клубове.