От началото на месец март Казанлък ще бъде открит Общински фермерски пазар. Той ще бъде разположен в източната част на града, непосредствено до ж.к.“Изток“. Инициативата е на кмета на Общината и има за цел казанлъчани да имат възможност да закупуват екологично чисти храни, предложени от местни земеделци и животновъди.

За да се включи местен производител към Фермерския пазар, е необходимо подаване на Искане към Община Казанлък, до кмета, след което се издава Разрешително за ползване на открита или закрита площ. След проведени срещи със заинтересовани лица Общината е разработила набор от правила, на които всеки участник на земеделското тържище трябва да отговаря. Сред тях водещи са изискванията за хигиена и безопасност на предлаганите храни, набор от необходимата документация, според вида производство.