От 15 ноември Община Казанлък започна приема на документи на желаещите да ползват здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“, съобщава общинският пресцентър. Срокът за подаване на документи е до 27 ноември 2019 г., включително. Могат да кандидатстват възрастни хора, навършили 66 години, с ограничения или невъзможност за обслужване, и хора с увреждания. Услугата ще обхване 142 души. Самото й предоставяне на лицата, които отговарят на условията, ще стане от 1 февруари 2020 година и ще продължи 12 месеца. За почасовата мобилна здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ не се заплаща месечна потребителска такса.

Община Казанлък започна изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ в началото на месец септември, т.г. По проекта ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на лицата, подали заявления, въз основа на която ще се формира индивидуален план за ползване на безплатната услуга.

Целта на услугата е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално
включване на нуждаещите се хора. Услугата ще се предоставя в домашната среда на потребителите в населените места на територията на община Казанлък от екип от специалисти по здравни и социални дейности и в съответствие с разработена от Министерството на здравеопазването методика.

Предстои да бъдат наети медицински и социални специалисти, рехабилитатор и психолог, които да спомогнат за създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, обгрижвани по проекта.

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат свалени от официалната страница на Община Казанлък www.kazanlak.bg, рубрика „Програми и проекти - Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ или да се получат на място в сградата на Домашен социален патронаж, Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3, както и в сградата на Община Казанлък на бул. „Розова долина“№ 6, партерен етаж, отдел „Стратегическо планиране и проекти“, всеки работен ден.