Два дни, на 5 и 6 октомври, на територията на Казанлък ще се проведе есенна дезакаризация. Обработката на тревните площи срещу кърлежи ще обхване паркове и детски площадки и ще се извършва след 20 ч. в тъмните часове на денонощието.
„Нека гражданите бъдат внимателни за указателни табели за извършваната обработка и да спазват карантинните срокове, посочени на табелите!“ – призовават от общинската управа.