Новите правила и критерии на Община Казанлък за финансово подпомагане на млади лекари и специалисти по здравни грижи бяха представени днес пред ръководството на Тракийския университет в Стара Загора.

Съобщението е на Пресцентъра на Община Казанлък.

Замeстник-кметът по „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ в Община Казанлък Ахмед Мехмед и управителят на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ д-р Кети Маналова се срещнаха и разговаряха с декана на Медицинския факултет към Тракийския университет доц. д-р Юлиан Ананиев и представители на катедра „Здравни грижи“.

Казанлъшките представители промотираха визията на кмета на общината Галина Стоянова за разширението на стипендиатнската програма за медицински специалисти в сферата на социалните дейности и здравеопазването, която през настоящата финансова година е с двойно по-голям бюджет от предходната.

За стипендии от Община Казанлък, срещу ангажимент да работят в здравни заведения на нейна територия вече могат да кандидатстват и специалисти по здравни грижи – медицински сестри и акушерки.


Двете страни се договориха Правилата и критериите за подбор на лекари – специализанти и специалисти по здравни грижи в МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“, гр.Казанлък да бъдат широко популяризирани сред студентите на Медицинския факултет на Тракийския университет. Те са публикувани в секция „Социални дейности“ на сайта на Община Казанлък

www.kazanlak.bg: https://www.kazanlak.bg/page-9579.html


Дефицитът на кадри за общинската болница в Казанлък, е хроничен вече от няколко години. Разширената стипендиантска програма на Община Казанлък е една от възможностите да се търси решение на проблема.