С първа копка в Казанлък бе поставено началото на строителните дейности за изграждане на единствения за региона Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки.

Церемонията уважиха Галина Стоянова, кмет на община Казанлък, областният управител на област Стара Загора Гергана Микова, общински съветници, представители на общинското ръководство, работещи в социални заведения в общината.

Години наред Община Казанлък полага усилия да се осигури финансиране за проекта.
Осигурените средства по Оперативна програма „Региони в растеж” са в размер на 586 890,99 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163,00 лв., а собственият принос - 33 727,99 лв.

Областният управител Гергана Микова определи проектът като "важен не само за Казанлък, а за цялата област и страната.


Положената првата копка дава начало на строително-ремонтните дейности, които ще обхванат недовършена 2-етажна сграда, изпълнена до степен „груб строеж“ в общински имот.
В границите на същия имот се намира и действащият Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”, град Казанлък.
В рамките на 24 месеца по проекта започва преустройство и реконструкция на първия етаж от недовършената сграда, където ще се помещава центърът.

За първия етаж на сградата са предвидени 6 спални помещения, за дневния престой на потребителите, зала за лечебна физкултура / рехабилитация / психомоторика, отворено помещения за разнообразни занимания и терапии, кухня с трапезария, няколко кабинета за специалисти.

В проекта са предвидени и обособени помещения за персонала на бъдещия дневен център.
След приключване на строителния процес обособените зали и кабинети за работа ще бъдат оборудвани и обзаведени. Дворното пространство ще бъде облагородено и превърнато в приветливо място за разходка, почивка и организиране на различни занимания/терапии за потребителите на дневния център.
Разкриването на такъв вид център ще бъде нова социална услуга, предоставяна единствено на територията на общината Казанлък от целия Югоизточен регион, в който влизат, освен Стара Загора, областите Бургас, Сливен и Ямбол.