На среща с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова с директорите на детски градини и ясли а територията на общината, бе представен новият директор на „Детска млечна кухня“- Казанлък Нели Досева. Работата на млечната кухня стартира на 14-ти септември 2015 година (понеделник).

От 7-ми септември 2015 г. вече се приемат заявки за приготвяне на храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня, в централния офис на ул. „Христо Ботев“ № 30 в Казанлък и във филиалите по населените места: гр. Крън, с. Енина, с. Шейново, с. Копринка, с. Бузовград, с. Черганово и с. Овощник.

Съгласно Решение на Общинския съвет Детска млечна кухня беше преобразувана в Общинско предприятие „Кухня-майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня”, считано от 01.07.2015 г., с цел приготвяне и предоставяне на готова храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня и дейност „кетъринг” за децата, посещаващи детски ясли, ОДЗ и ЦДГ на територията на общината. От 1 юни до настоящия момент бяха извършени редица ремонтни дейности по основната сграда на гр. Казанлък като: топлоизолиране на стени и покрив; подмяна на дограмата; подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация (по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” на стойност 263 349,64 лв.; строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, складови и други помещения, както и доставката на ново кухненско оборудване (на обща стойност 343 000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2015 г.).

„Подготвили сме разнообразно, богато и здравословно меню за децата, само ще се обърна с молба към директорите на детските заведения: искам да осъществявате 100-процентов контрол на храната, след постъпването й при вас, така че крайният продукт за децата да бъде качествен“, с този апел се обърна към директорите заместник-кметът Лилия Цонкова.

Директорът на „Детска млечна кухня“ Нели Досева изрази надежда за работа в екип с директорите на детските градини и ясли, така че обратната връзка с родителите да е навременна и ползотворна.