Кметът в дискусия за етиката и прозрачността на местно ниво „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво“ е темата на есенното заседание в Двореца на Европа в Брюксел, в което ще участва и кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, съобщават от Пресцентъра на Общината. Стоянова е член на българската делегация, излъчена от Националното сдружение на Общините в Република България да вземе
участие в срещата в Страсбург, Франция, която ще се проведе от 19-ти до 21-ви октомври, в рамките на
31-та Сесия на Конгреса на Съвета на Европа.
В българската делегация участват и кметът на община Елена Дилян Млъзев, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет – Самоков, Диана Кънева, експерт в НСОРБ, кметът на община Сатовча Арбен Мименов,
председателят на Общински съвет – Созопол Красимира Германова и кметът на община Панагюрище Никола Белишки.
Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) е консултативен орган на СЕ, който съществува от 1994 г. и цели насърчаване на местната и регионалната демокрация в страните
членки и следи за прилагането на принципите на Европейската харта за местно самоуправление. Национална българска делегация участва в работата на Конгреса от 1995 г.