Спечелено е проектното предложение на стойност 35 хиляди лева към Министерство на културата за финансиране на технически проект, съгласувателни и други необходими процедури, с които се постига проектна готовност за реконструкция на сградата на ХГ „Св. св. Кирил и Методий”. За това съобщи заместник-кметът по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики на община Казанлък Лилия Цонкова.

Процедурата по обновяване на сградата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива и други дейности в Хуманитарната гимназия е по-дълга и сложна, тъй като сградата е паметник на културата. След спечеленото финансиране на проектната готовност, предстои да се кандидатства отново пред МК с проект за привличане на средства за осъществяване на самите строително-ремонтни работи.

Отделно от това, през 2019 година 120 хиляди от разпределението на средствата за общинските училища са насочени към Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” за ремонт на санитарните възли и за реконструкция на физкултурния салон, който е общ с ОУ „Мати Болгария”.

Подадени са проектни предложения към Националния екодоверителен фонд за училищата в селата Кънчево и Енина. Остава да се кандидатства за реконструкция на училището в село Горно Черковище.

През тази година ще се обнови Детска градина N 17 „Славейче”. Единствената общинска детска градина, която предстои да бъде реконструирана, е ДГ N 16 „Роза”. Общо 22 са общинските училища и 29 са общинските детски градини заедно с филиалите им на територията на община Казанлък.