Теодора Рабошева е новият кметски наместник на село Горно Изворово. Това реши Общото събрание на селото, свикано със заповед на общинския кмет Галина Стоянова.
Съобщението е на Пресцентъра на Община Казанлък.

Рабошева ще изпълнява тази длъжност в продължение на 4 години- до 2024 година.
Общо 3 бяха кандидатурите за кметски наместник на селото
Горно Изворово живеят 240 жители по постоянен и настоящ адрес.
Гласовете, които събра новата кметска наместничка бяха 81 от общо гласували 157. Останалите двама кандидат- Бойка Боянова събра 46 гласа, Васил Корцанов – 30.

Според Изборния кодекс, в населени места с по-малко от 350 жители вместо избори за кмет, Кметът на Общината назначава кметски наместник.
Новоизбраният кметски наместник на селото е досегашният главен специалист в селското кметство.

Пред съселяните си Теодора Рабошева обеща да развиват селски туризъм в Горно Изворово, ползвайки природните дадености на населеното място, като изрази надежда по този начин да се привлекат повече млади хора за каузата.