Ппочистване от дървесна и храстова растителност на речното корито на Старата река започна от днес Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата" в Казанлък. това съобщават от Пресцентъра на Община Казанлък.

Почистването има за цел да оптимизира водния поток по време на идващия пролетен сезон и очакваните с него дъждове. По време на дейностите ще бъде укрепено и изправено речното корито, чиито стени на места са подкопани от водата. Подобно укрепване на речното корито на Стара река е направено миналата пролет, по време на изграждането на велоалеята по западния бряг на реката, до Художествената гимназия.

Кампанията по почистването на реката ще продължи от 6-ти юни. Първият участък, по който се работи от днес е от Художествена гимназия до Тюлбенски мост. По този участък на реката работата ще продължи в рамките на пет работни дни.

От 21.03. до 01.04. ще се почиства коритото на реката от Тюлбенски мост до Зелен мост – за тези дейности са предвидени десет работни дни. От Зелен мост до моста на бул. „Ал. Батенберг“ почистването на речния участък ще бъде от 04.04. до 15.04.От моста на „Ал. Батенберг“ до моста до ЖП линията - от 18.04. до 11.05. Почистването на речното корито на Старата река, в рамките на град Казанлък ще завърши с участъка от моста до ЖП линията до Надлез околовръстно шосе – 12.05. - 06.06.