В рамките на проекта „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“Община Казанлък е подготвила 35 инвестиционни проекти. С разработените проекти Общината ще кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., като готовността и е да бъдат усвоени 33 млн. лв. Реално определената сума за Казанлък по програмата е 19 млн. 600 хил.лв. В първото тримесечие на 2016 година ще бъдат одобрени и първите проектни предложения. С останалите проекти ще бъде кандидатствано по други схеми, поясни Цонкова.
Основно акцентът, където ще бъде изразходван ресурсът от 19 млн. 600 хил.лв., ще бъде поставен върху благоустрояването на обекти и изграждане на нови в кв. „ Изток“, като приоритет е образователната инфраструктура. Цялостно ще бъдат санирани 3 детски градини в квартала – външен и вътрешен ремонт, мерки за енергийна ефективност, преустройство на външно пространство, каза зам.-кметът Лилия Цонкова. В населените места същите мерки ще бъдат приложени и в шест училища, сред които в Шипка, Шейново, Хаджидимитрово, Овощник, Ръжена. Намеренията на Общината са до 2017 година детските и учебни заведения да имат изцяло нов облик.
Приоритетен проект за Община Казанлък е и този за изграждането на социални жилища и Център за временно настаняване, чийто капацитет ще бъде 10 души. Освен това сред разработените проекти има и такива за облагородяване паркове, зони за отдих, 18 улици. Проектирани са 9 зони за отдих, седем от тях в кв. „ Изток“ и две в Индустриална зона. Разработени са и проекти за три парка – два в кв. „ Изток“ и парк „ Северен“.
Община Казанлък е една от 39-те общини в страната,които освен бенефициенти по проекти, ще има възможността и самата тя да бъде оценител. Към настоящия момент тече процедура за изграждане на междинно звено от експерти, което ще оценява проектите, което трябва да бъде одобрено от Управляващия орган. До месец звеното ще започне да изпълнява своите функции.

Вижте картата: