Библиотека „Искра” търси възможности за подобряване на материалната база

Първо през последните 6 години работно посещение в Общинска библиотека „Искра” направи Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания към Общински съвет-Казанлък. Комисията, водена от нейния председател Борис Кърчев, се срещна с директора на библиотеката Анна Кожухарова и с екипа, работещ в културната институция. И деня не е случайно избран - 11 май, ден на равноапостолите св. св. Кирил и Методий.


Поводът е Националната библиотечна седмица, която тази година преминава под наслова „Библиотеката – място за всеки”. Акцентът през 2016 г. е библиотеките да се превърнат в третото любимо място на хората след техния дом и работата или учебното заведение. За да се изпълни това условие обаче библиотеките, освен с човешки ресурс, трябва да разполагат и с адекватна материална база, която самите граждани искат – места за отдих, за творческа работа, място за срещи, за разговори, конферентни зали.


Според Българската библиотечно-информационна асоциация, в най-незавидно положение относно материалната база днес са обществените библиотеки, в чиято графа попада и Общинска библиотека „Искра”. Въпреки активната дейност на библиотеките – само през 2015 година библиотеката в Казанлък е организирала и провела 214 културни събития като изложби, представяне на книги, конкурси, премиери, творчески работилници, отделно печели и реализира проекти, материалната база е неимоверно остаряла и крайно недостатъчна.


Именно този въпрос е бил поставен пред членовете на ПК по култура – за подкрепа от тяхна страна за изграждане на нова сграда на библиотеката, при положение, че се осигури външно финансиране, или модернизиране на настоящата сграда чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и намиране на допълнителни помещения за разполагане на някои отдели. Общинските съветници са препоръчали при вариант подобряване на съществуващата материална база да се работи съвместно с НЧ „Искра- 1860”, което се помещава в същата сграда. Те биха подкрепили и изграждането на нова сграда, ако бъде намерен необходимия финансов ресурс.