От 29 май (понеделник), до 1 юни, включително, в часовете от 8 часа до 17 часа се въвежда временна организация на участъци (в зависимост от етапа на полагане на асфалт) на движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по четири улици в Казанлък: ул.„Академик Петко Стайнов“, ул.„Иван Вазов “, ул.„Сан Стефано“ и ул.“Мазалат“.

По ул.„Академик Петко Стайнов“ промените в движението са:
- В участъка от кръстовището на ул.„Академик Петко Стайнов“ с бул.„23-ти Пехотен Шипченски полк“ до кръстовището с бул.„Розова долина“.
Обходните булеварди са: „23-ти Пехотен Шипченски полк“ и „Розова долина“ към съществуващата улична мрежа в Казанлък.
По ул.„Иван Вазов“ промените в движението са:
- В участъка от кръстовището на ул.„Иван Вазов “ с ул.„Христо Ботев“ до кръстовището с бул.„Розова долина“.
Обходните булеварди са: „23-ти Пехотен Шипченски полк“ и „Розова долина“ към съществуващата улична мрежа в града.
По ул.„Сан Стефано“ промените в движението са:
- В участъка от кръстовището на ул. „Сан Стефано“ с бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ /топик/ до кръстовището с ул. „Мазалат“.
Обходните булеварди и улици са: бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“, ул. „Христо Ботев“ към съществуващата улична мрежа.
Промените по ул. „Мазалат“ са:
- В участъка от кръстовището на ул. „Мазалат“ с ул. „Сан Стефано“ до кръстовището с ул.„Христо Ботев“.
Обходните булеварди и улици са: ул. „Христо Ботев“, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ към съществуващата улична мрежа.