142 души с увреждания и възрастни хора, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, на територията на община Казанлък ще могат да получават мобилни, интегрирани здравно-социални услуги. Това става възможно, благодарение на спечеления от Общината проект "Патронажна грижа в община Казанлък", който ще стартира на 1 септември 2019 г. Стойността на проекта е 366 536 лева, което е безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд на ЕС. Той включва осигуряването на пакет от дейности - услуги по домовете на нуждаещите се, от квалифицирани специалисти. Интегрираните услуги ще бъдат извършвани в продължение на 1 година, в рамките до 2 часа на ден.

За реализация на проекта ще бъде назначен персонал за организиране и управление на услугата, приложни специалисти за предоставяне на патронажната грижа, помощен персонал, консултанти и обучители. Ще бъдат закупени МПС, материали и консумативи, ще бъде наето оборудване за обезпечаване на самата интегрирана услуга, съобщава общинският пресцентър. От Община Казанлък уточняват, че допълнително ще бъдат обявени критериите и начинът за кандидатстване на желаещите да получат тази патронажна грижа.