Приятелите на новата частна галерия „Веста“ - Евгени Чалъков, Даниела Колева и Наталия Димова вдигнаха тази вечер Коледна изложба. Домакинята Радка Йорданова, изкушена от художественото изкуство, сама автор на картини, които все още не е събрала в самостоятелна изложба и художникът Танчо Салабашев посрещнаха десетки гости, които бяха стоплени в декемврийската вечер от изпълнения на деца в народни носии от Гурково, Казанлък и родното на Радка село Конаре. Народната традиция и художественото изкуство си дадоха среща тази вечер във „Веста“, която за близо половин година съществуване, вече успява да се превръща в самобитен център на любителски и професионални изяви на престрастени към четката и платното автори.