Джулая по казанлъшки- на язовира

Изгревът на слънцето в първото юлско утро, но не на морето, а на брега на язовир Копринка могат да посрещнат търсачите на силни усещания от района тази година. Предложението за язовирния Джулая е на казанлъшката неправителствена организация „МЦР-Взаимопомощ“, която за 6-ти път, от днес до неделя, организираЕко фестивал „Копринка“.

Проявата е тридневна и в нея се включватдоброволци от Европейска доброволческа служба от Испания, Франция и Полша.

В рамките на екосъбора по традиция участниците в него почистват язовира и терени край него, провеждат се и различни развлекатени прояви и състезания.

Музикалното участие и тази година е поверено наказанлъшката банда Inspiration и концерт на група SEVI.