Ден преди да отпразнува своя 38-и рожден ден на 6 август, новоизбраният директор на Художествена галерия – Казанлък, д-р Пламен Петров представи концепцията си развитие на културния институт. Той подчерта, че ще разчита на диалогичност с творците в Казанлък.

По думите му, мотивите му да се кандидатира за директор са два – личен и значимостта на Галерията, която той определи като богата и обозрима. Според него, тя е добре подредена и стопанисвана, но липсва експертиза, не е достатъчно изследвана и социализирана, налице е недобре водена образователна политика, липса на реставрационна дейност. Художествената галерия има немалък документален архив, който, според него, не е проучван. Заедно с екипа ще работи за даване прозрачност на институцията, превръщането й в място за споделяне на идеи и емоции, което не би могло да стане единствено чрез изобразително изкуство. Трябва да се генерират идеи, които ще създадат смисленост в съществуването на галерията като съвременен културен институт, подчерта д-р Пламен Петров. По негово мнение, е необходимо да се даде по-адекватно ситуиране на двете къщи музеи на художниците акад. Дечко Узунов Ненко Балкански.

Д-р Петров ще инициира създаването на Художествен съвет, който ще действа като независим експертен съвет, ще има сесии за внасяне на предложения от местните структури на художниците, ще търси баланса между собствен ффонд на галерията, казанлъшки художници и гостуващи изложби.
Тъй като художественият план за тази година е в ход, новите инициативи ще започнат от следващата година. Тя ще бъде посветена на Иван Милев, който все още е непознат на българите. Всяка следваща година ще минава под знака на виден художник от Казанлък.

Създаването на няколко платформи предвижда концепцията на новия директор през неговия 5-годишен мандат – нови медийни средства, подходящи за младата публика, образователна платформа с участието на изкуствоведи, платформа „Картина на месеца”, реставрация на картини, творчески ателиета и други.

„Винаги съм се ръководил от девиза, че за мен историята на изкуството не е цел, а постигната мечта. Изкуствовед съм и в това си качество съм тук. Постът, който заемам сега, е само инструмент, чрез който да генерираме съдържание на културния институт - подчерта още новоизбраният директор. - Галерията не трябва просто да представя картини, а продукт, който трябва да бъде включен в разказ.”

По думите му, Казанлък има добре изградена музейна и архитектурна инфраструктура. „Надявам се да постигнем една по-добра перспектива заедно с колегите, с Община Казанлък, с художниците и творците в града.”

Той отдаде заслуженото и на Иван Енчев – Видьо, който създава първата сбирка на днешната Художествена галерия. И допълни, че поради дефицита на студенти по изкуствознание, в Галерията чрез различни събития може да се стимулира интереса на младите и талантливи хора към тази професия.