Фондация "Чудомир" с нов стар състав

Фондация "Чудомир" е с нов състав на Управителния съвет, който напълно припокрива досегашния. Това бе решено на 48-ото заседание на Общинския съвет. Действащият до момента Управителен съвет в състав Борис Кърчев, председател, и членове Сребра Касева, Таня Сиракова, Теодора Иванова, Мариана Мъгева, Гълъбина Михайлова, Яница Станчева бяха освободени, включително и от отговорност, и избрани отново за следващ мандат. За председател отново бе избран Борис Кърчев.Общинските съветници гласуваха съгласно процедурата и подкрепиха предложенията, а председателят на ОбС Николай Златанов информира, че поименно е разговаряно с всеки един от членовете на УС и е взето неговото съгласие да продължи своята работа в съвета.

В Контролния съвет на фондация "Чудомир" също не настъпиха промени. Досегашният Контролен съвет в състав Драгомир Петков и членове Йоана Цветкова – Комитова и Донка Симеонова, също, съгласно процедурата бяха освободени, включително и от отговорност, и избрани отново в абсолютно същия състав.

Събирането, изследването и популяризирането на Чудомировото творчество е основна задача на Фондация "Чудомир", която тя изпълнява успешно в годините от своето създаване. Организирането на емблематичните Чудомирови празници, посветени на Димитър Чорбаджийски - Чудомир, също са част от нейната отговорност, която тя върши с огромна ангажираност към културната общественост на Казанлък.