Кметът на Столетието

Станьо Иванов Коев е избиран четири пъти за кмет на Казанлък - от м. октомври 1972 г. до м. март 1988 г. Обявен за Кмет на Столетието на Казанлък, заради неговата мащабна дейност и приноса му за развитието на града и общината по време на четирите му мандата. По времето на Станьо Коев Казанлък е в икономически и индустриален подем, с мощна социална политика. В Казанлък за първи път в целия окръг тръгват тролейбусни линии и един нов жилищен квартал – „Васил Левски”, е изцяло топлофициран. По негово време се утвърждава Празникът на розата, който и до днес е визитната картичка на Казанлък в сферата на туризма, на розопроизводството, на културно-историческото развитие както на града, така и на Долината на розите и тракийските царе.

Още с встъпването си на поста кмет, през 1973 г. е приет новият градоустройствен план на Казанлък. Започва усиленото изграждане на нови квартали и комплекси. Това са двете разширения на града на запад - кв. „Васил Левски”, и на изток - и ж.к. „Изток”. Построени са Поликлиника, Нова поща, Универсален магазин с 3060 кв.м търговска площ. Мащабното строителство продължава с новите сгради на ДСК, Районен съд и Прокуратура.

На 3 юни 1973 г. е открита фабрика „Българска роза”. През 1974 г. е завършен ТЕЦ-Казанлък. През периода 1974-1979 г. са въведени нови водоизточници, като градът се водоснабдява от няколко зони - „Северни кладенци”, „Тунджа-запад”, Сахране и Габарево.

На 26 януари 1976 г. е направена първата копка на новата сграда на Художествената гимназия. От същата година функционира и Етнографският комплекс към ИМ „Искра” – за посетители са открити две от реставрираните стари къщи в квартал „Кулата”. Завършва се новата сграда на музей „Искра” и Художествената галерия - 1981 г. Готова е сградата на печатницата, построени са учебни и здравни заведения и клубове в Черганово и Шипка.

По времето на Станчо Коев е завършен хотел „Казанлък”. Изградена е пречиствателната станция на ВТК „Димитър Благоев”, по-късно преименувана на „Катекс”. Построени са детски градини в Казанлък и в няколко населени места на територията на общината, прави се първата копка на Младежкия дом.

През 1982 г. е завършена топлофикационната мрежа на ТЕЦ-а, завършена е сградата на Художествената гимназия и на СОУ „Тодор Юлиев”, сега СУ „Екзарх Антим І”. По време на неговото кметуване са отварят врати младежки домове в Казанлък и село Овощник.

През м. април 1978 г. е открита новата сграда на Завода за командна хидравлика в Шипка. По негово време става побратимяване с градовете Надканижа -Унгария; Верия – Гърция; Сент-Ерблен - Франция; Толияти - Русия; Любин - Полша.

Станчо Коев е удостоен със званието „Почетен гражданин на Казанлък” с Решение № 88/31.05.2004 г. на Общински съвет-Казанлък. През 2008 година е награден от кмета Стефан Дамянов с Почетния знак на града по случай 130 години Община Казанлък.

По случай 90-ата годишнина от рождението на Кмета на ХХ век на Казанлък, която се навърши на 31 октомври 2016 година, с Решение № 291 на Общински съвет-Казанлък ог 27.10.2016 г. на името на Станчо Коев се именува площадното пространство, заключено между улиците "Орешака", ул. "Шейновска" и ул. "Любомир Кабакчиев" в Казанлък.В чест на годишнината, плочата, поставена на сградата, където е живял, бе обновена, а върху нея има надпис: “В този дом живя Станьо Коев, Кмет на XX век на град Казанлък. ЧОВЕКЪТ ОГЪН и СТИХИЯ“.