След изборите работата на ОИК Казанлък не свършва с организирането, провеждането на изборите и връчването на сертификатите на избраните кметове и общински съветници.

Съставът на Общинската избирателна комисия се запазва до края на мандата 2015 - 2019 години. Членовете й през оставащото време ще следят за промени, случващи се при избраните кметове за Община Казанлък или населените места в региона, както и за промени в листата на общинските съветници. Промените могат да бъдат преминаваме от длъжност в по-висока длъжност, отказване от заетия пост или при възникнало неразположение или възникнала смъртност. Интересно е да се знае, че ако в листите за общински съветници се случат някое от тези обстоятелства, то комисията назначава следващия от листата на съответната партия. При отказ за кметския стол, тя организира избори за кмет на даденото населено място. Мандатът на новоизбрания кмет е със срок до края на мандата на избраната комисия.

ОИК Казанлък е назначена от ЦИК със свое решение №1752 – МИ/НР от 03.09.2015 г. Съставена е от 11 члена, с председател Димитринка Петрунова (ГЕРБ), зам. председател. - Тюркян Исмедова Салиева (ДПС) и секретар: Адриана Тенева от квотата на БСП. Комисията встъпи в правомощията си на 5 септември 2015 г. За периода си от назначаването, тя е взела 407 решения.