Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 13 ч.

Местни избори

Община Стара Загора – 23.14%
Община Казанлък – 21.26%
Община Чирпан – 29.31%
Община Раднево – 49.07%
Община Братя Даскалови – 35.35%
Община Гълъбово – 31.39%
Община Павел баня – 30.57%
Община Мъглиж – 29.18%
Община Опан – 54.21%
Община Гурково – 30.21%
Община Николаево – 33.19%

Общо за областта – 26.28% - 77 749 души


Национален референдум

Община Стара Загора – 19.77%
Община Казанлък – 15.61%
Община Чирпан – 19.17%
Община Раднево – 38.95%
Община Братя Даскалови – 17.21%
Община Гълъбово – 7.60%
Община Павел баня – 14.82%
Община Мъглиж – 8.19%
Община Опан – 31.52%
Община Гурково – 19.86%
Община Николаево –16.06 %

Общо за областта – 18.84% - 57 125 души