Избрахме си мъжки  Общински съвет с трима депутати

Новият общински съвет на Казанлък ще е преобладаващо мъжки. Това показва Решение № 364 на ОИк в Казанлък, от което стават ясни имената на новоизбраните общински съветници. От 37 съветника, които ще вземат важните решения за развитието на общината в следващите 4 години, само 6 са жените, останалите са мъже, като в 5 от групите няма нито една жена.

Малко "по-феминистична" с 4 жени е групата на ГЕРБ. Две са жените в групата на БСП. Останалите политически групи нямат дамско присъствие.

Трима бивши депутати има в състава на новия Общински съвет на Казанлък- единият от тях от 36 Велико Народно събрание, приемало новата българска Конституция. Това е Иван Дочев от групата Експерти за Казанлък. Халил Летифов бе депутат в по-предния парламент от групата на ДПС, а Аксения Тилева от ГЕРБ в предходния мандат на Народното събрание. В казанлъшкия Общински съвет ще има бивш заместник областен управител- Теодора Иванова от БСП и бивш кмет на село - Николай Терзиев, също от БСП.

Лекарите ще са двама -от групата на ГЕРБ. Пак от същата група са само двамата юристи в целия казанлъшки местен парламент. В новия Общински съвет ще има само един банкер - Михаил Михайлов от групата на Български демократичен център. За сметка на това в новоизбрания Общински съвет ще преобладават бизнесмените, земеделските производители, инженерите и педагозите. Най- много инженери има в групата "Експерти за Казанлък". От 6-тимата съветника там, само един не е инженер.

От днес до 2 ноември включително, тече едноседмичният срок, в който недоволните участници от изборните резултати, в т. число и от броя на недействителните бюлетини, могат да ги оспорват, както и да оспорват решенията на ОИК пред съда. След този срок избраните могат да встъпят законно в мандатите си и да положат клетва.