Това казват в специално интервю г-н Христо Ибушев, изпълнителен директор на „Арсенал“ АД и изпълнителен директор на „Арсенал-2000“ АД, и г-н Билян Тошков, изпълнителен директор на „Арсенал-2000“ АД и производствен директор на „Арсенал“ АД.

- Г-н Ибушев, г-н Тошков, каква е Вашата оценка за 2021 година? Каква година изпратиха „Арсенал“ АД и „Арсенал-2000“ АД?

- Изпратихме годината такава, каквато я изпратиха целият свят и цяла България. Ние влязохме много добре в 2021-ва. Но знаехме, че ще бъде трудна от самото ѝ начало, защото виждахме накъде отиват нещата и по запитвания, договори, стагнация. Истината е, че през тези две години, които минаха, много голяма част от бюджетите бяха пренасочени от отбрана към здравеопазване, което е естествено. За нас това не беше изненада и ние успяхме да се справим по този наклон изключително контролирано. Това, че е контролирано, е ключово, защото от началото ние знаехме какво ще се случи, как ще случи и, като погледнем нашите конкуренти и другите фирми в индустрията не само в България, но и в чужбина, можем да кажем, че

„Арсенал“ е отличник по справяне с криза

Независимо от това, кризата си е криза, и тъй като в момента няма доставки от Китай и основно от Азия, много европейски фирми, включително и български, получиха много по-големи доставки и в гражданската индустрия това изглежда като възход на икономиката. Но то е породено само и единствено заради затруднения в логистиката, т.е. това не е естествен възход. Смятаме, че този период ще завърши някъде към лятото, а може би в Европа нещата ще вървят по инерция до края на годината. Това са всички други фирми, които не са в отбранителната индустрия.

При нас също виждаме едно съживяване, каквото беше по-миналата година. Виждаме съживяване, възход, защото колкото и един човек да спре да си купува нещо, в един момент той има нужда от него. Има нужда от сигурност, защото светът, поради различни политически и икономически фактори и редица рестрикции, стана много по-несигурен, т.е. ние знаехме, че най-тежко ще ни бъде в края на 2021 година. Нашата задача, на мен и на г-н Тошков, тази година ще бъде не да управляваме низходящ процес, а как да управляваме растежа. Ние сме подготвени за това, вече се виждат и знаци – договори, парични потоци. Докато на миналата година гледахме с реализъм и хладнокръвие, за да се справим със спада на поръчки,

на тази година гледаме с изключителен оптимизъм

и с голяма доза предизвикателство, защото ще дойдат години, когато ще се искат поръчките да са за вчера, както е било.

- Кои са основните предизвикателства, пред които е изправено предприятието?

- Предизвикателства определено има и основните от тях са инфлационните процеси и липсата на логистика, което води до високи цени на абсолютно всичко. Това за нас е огромно предизвикателство, и то до голяма степен психологическо, защото, увеличавайки цените на нашите клиенти, понякога по два пъти, много е трудно за който и да е било клиент да го възприеме. Но това е нормално, сами виждате – електричество, метали, всичко се увеличава. Хартията, например, която ползваме за опаковки, през 2021 г. се вдигаше 5-6 пъти с различни проценти. Няма компонент в ценообразуването, който да не се е повишил поне от 50 до 100%. Държим да отбележим, че в „Арсенал“ имаме правилните професионалисти, заедно с които тези процеси са управляеми и сме напълно уверени и подготвени за това, което идва. Изглежда, че 2022 година ще е по-лесна за управление спрямо миналата. Слава Богу, че не сме афектирани по никакъв начин от недостига на чипове, защото не сме в тази индустрия, но сме повлияни от енергетика и суровини, а „благодарение“ на инфлацията, която е в световен мащаб – и откъм човешки ресурс, откъм заплати...

- Въпреки ситуацията в света, предвид оптимистичните Ви очаквания за 2022 година, какво се предвижда, както в инвестиционните намерения, така и в социалната политика на „Арсенал“?

- Всичко, което е започнато като строителство и инвестиции с цел подобряване на производството, продължава и през 2022 година. И не само в производството, а и в социалната сфера, отоплението в цеховете, газификацията. Буквално преди Коледа завършихме газифицирането на два цеха в Завод 2. Да, „Арсенал“ е голямо предприятие, но за последните няколко години социално-битовите и трудовите условия се подобриха в пъти и се надяваме ситуацията да даде възможност да завършим това подобрение навсякъде. Но с всяка изминала година остават все по-малко и по-малко места, където се налага това да се прави.

В момента обстановката в световен мащаб наистина е много колеблива. Правителствата вземат нови мерки, въвеждат се буквално от ден за ден, поради което трудно могат да се правят дългосрочни планове. В момента нашата главна цел е да запазим това, което имаме, и да се подготвим за скок, когато дойдат добрите времена. В момента никой не си прави илюзии за дългосрочни планирания и инвестиции, защото обстановката е изключително несигурна.

Запазването на работната ръка за нас е приоритет номер 1,

запазване на мощностите, подобряване на социално-битовите условия, което е постоянен процес. Друг приоритет е да се движим в крак с инфлацията по отношение увеличаване на възнагражденията.

Продължаваме да вземаме мерки относно развитието на коронавируса и да се грижим за състоянието на работещите в „Арсенал“. Продължаваме с маските, с дезинфектантите. Призоваваме още веднъж всички да се ваксинират и да спазват съвестно противоепидемичните мерки. Важното в случая е хората сами да се развиват както в научно-техническо отношение, така и по отношение на здравето си, независимо дали е ковид или друго.

- „Арсенал“ е име, което означава респект и признание в световен мащаб. В условията на криза как се запазва една такава позиция?


- На световно ниво „Арсенал“ наистина е световна марка, изключително наложен бранд, разпознаваем и желан продукт. Не сме спирали и продължаваме активно да работим за налагане на нашите продукти на международните пазари. В момента търговските ни екипи са ангажирани с пълна пара. Когато в завода има най-малко работа, търговският екип има най-много, буквално 24/7, въпреки значителните затруднения, които произтичат от ковид-пандемията.

За съжаление, за 30 години нашата държава не е купила нищо от „Арсенал“. Ние работим 100% за износ. Представени сме в над 100 държави. Работим за нови договори.

Продължаваме работата по нови изделия,

с което, разширявайки гамата на „Арсенал“, ние разширяваме и работата на „Арсенал“, и пазарното ни присъствие. Предизвикателствата ни са да намалим себестойностите, което се случва със съвестна работа от всеки един от служителите и работниците. Усилията ни тази година ще са насочени, както към запазване, така и към повишаване квалификацията на специалистите, продължаване на обученията в технически университети. И в тази връзка призоваваме работещите във фирмата да проявят интерес към програмите, които „Арсенал“ предлага за професионално развитие и усъвършенстване, особено в област Химия.

Имаме стипендиантски програми към различни висши технически учебни заведения –

Технически университет - София, филиал Пловдив, Технически университет - Габрово, Технически колеж - Казанлък. За първа година имаме стипендианти в Химикотехнологичния и металургичен университет в София в магистърска програма по специалността „Технология на високоенергийните материали“. Идеята е да развием програмата, като имаме наши стипендианти още за степен „бакалавър“, които да продължат магистратура в сферата на високоенергийните материали. Това е едно направление, което трябва усилено да развиваме, тъй като перспективите са много сериозни и предизвикателни.

- С новата година очаквате ли по-ефективно взаимодействие между държавата и фирмите от отбранителната индустрия?

- Предвид новата политическата обстановка, ръководствата на „Арсенал“ и „Арсенал-2000“ се надяват новото правителство и новите управляващи наистина да вземат адекватни мерки относно цената на енергоносителите, относно отношението на банките към отбранителната индустрия и чрез СБОИ ще има по-активен диалог с управляващите за подобряване на нашите конкурентни способности. Отбранителната индустрия не търси пари от държавата,

ние търсим ефективност и синергия.

Търсим възможности ние да помогнем на нашата държава, както във вътрешната сигурност, така и във външнополитически аспект.