Директорът на Колежа по енергетика и електроника при ТУ – София пред „Трибуна Арсенал“


Проф. Ивайло Ганев от години е директор на Колежа по енергетика и електроника при Технически университет – София, част от който вече е и Технически колеж – Казанлък. Преподава Топлотехнически измервания и уреди, Възобновяеми енергийни източници, Регулиране и управление на топлинни процеси, Икономика на енергетиката, Техническа диагностика в ТЕЦ и АЕЦ и др. Специалист от национален порядък. Баща му, покойният Гиньо Ганев, депутат, национален омбудсман, известен като „човекът – парламент“, е Почетен гражданин на Казанлък. „Баща ми, светла му памет, много обичаше Казанлък и неговите хора“, споделя проф. Ганев, който още преди откриването на колежа е идвал тук със семейството си, което харесва атмосферата в града, спокойствието, красивата природа, приветливите хора. Преди близо две години връзката на професора с Казанлък тръгва и по линията на служебните ангажименти. Проф. Ганев вече е в постоянен контакт с хора от местната власт и бизнеса на града. В съпоставката на Казанлък с другите два български града, където има обучение на студенти на ТУ - София, тук проф. Ганев открива нещо специално – позитивното отношение на хората от бизнеса и ръководството на града, подкрепата, която те дават. Така, в Казанлък трите страни заедно работят за съвместното начинание, което със сигурност рефлектира и в повишаването на качеството на учебния процес.

Проф. Ганев, Казанлък е пред първия си Студентски празник с представителство на ВУЗ. След стартовата треска навлезе ли в работен ритъм казанлъшката академична структура?


- Всъщност, нямаше време за предстартова треска. Постановлението за създаването на Технически колеж - Казанлък излезе на 5 септември, преди една серия от неработни дни. Алтернативата беше: или започваме учебната година с летящ старт, или отлагаме началото за след една година. За мен отлагането на редовните учебни занятия за догодина беше неприемлив вариант. Поредицата срещи, които имах в Казанлък, показа крещящата нужда от образовани кадри за нуждите на машиностроителното производство тук. Затова с ръководството на ТУ - София избрахме по-трудния вариант: да организираме в много съкратени срокове стартирането на учебните занятия. Това означаваше организиране на кандидат-студентска кампания и то, когато всички други ВУЗ-ове вече бяха записали своите нови студенти; подготовка и провеждане на кандидат-студентски изпит; класиране и записване на новоприетите студенти; организиране на учебните занятия. И всичко трябваше да се случи само за един месец, в който имаше и още няколко празнични дни. Но с общи усилия успяхме да се справим с тази екстремална задача. В Казанлък приложихме за първи път изцяло онлайн-кандидатстване, само кандидат-студентският изпит не можеше да бъде проведен по интернет. Всъщност идеята ни е в Технически колеж - Казанлък, като нова структура на ТУ - София, да успеем да реализираме една доста по-модерна система на обучение, съобразена с конкретните социално-икономически условия и необходимостта от кадри в предприятията.
Нашите начинания нямаше как да се случат без пълната подкрепа и съдействие, които имаме от обществеността на град Казанлък и от ръководството на града в лицето на кмета г-жа Галина Стоянова, и от Общинския съвет, и от повечето машиностроителни фирми, нарочно не ги изброявам, защото мога да пропусна някоя. На всички благодарим сърдечно за съпричастието и помощта!

Как бяха определени специалностите, имаше ли предварително проучване?


- Още при зараждането на идеята за разкриване на звено за обучение в рамките на ТУ - София бе направен анализ за това, кое е най-необходимо за Казанлък като специалности, срок на обучение, организация на учебния процес, потенциални кандидати за обучение и др. Разполагахме и с проучванията, правени от Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора. Установихме, че най-удачно е в Казанлък да се подготвят студенти в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, която е със срок на обучение три години. Разбира се, това е точно обратното на общата тенденция при висшите училища у нас да развиват повече обучението в бакалавърска степен, защото това хипотетично носи повече приходи. Нашето мнение е, че ние трябва в оптимални срокове да подготвим образовани кадри за реалния бизнес. В момента средното образование не може да предложи добре подготвени кадри, които да влязат директно в заводите. Разбира се, това се дължи на много фактори. Това са: закриването на техникумите, защото създадените на тяхно място професионални гимназии, за съжаление, не са на същото ниво; липсата на достатъчно средства в образованието, и то не само за заплати на учителите, а и за богата материална база, която е необходима за качествено професионално образование; деформираната с години ценностна система на повечето ученици. Ако ние бяхме тръгнали по стандартния вариант, който се предлага във всички висши училища, включително и в нашия университет, само щяхме да задълбочим проблема с работната сила в Казанлък. За нас беше ясно, че трябва да имаме различен подход при обучението на кадри за реалния производствен сектор. Животът у нас се промени и условията, както и изискванията за подготовка и обучение на кадрите, се промениха. Непрекъснато се говори за нуждата от промени, но като погледнете повечето висши училища, там реални промени няма или по-точно има само такива, че да се пригодят към изискванията на този или онзи закон, но не и към реалните нужди на обществото и бизнеса. Лично аз имам дългогодишен опит и в подготовката на кадри за друг стратегически отрасъл за страната - енергетиката, откъдето съм наясно, какво значи да готвиш специалисти при ясен конкретен потребител на тези кадри. Нааправил съм своите анализи за това, какво се очаква днес от завършилите висше образование. Затова казвам, че в Технически колеж - Казанлък ще реализираме нов подход при обучението на кадри. Специалността, в която се провежда обучението тук, е „Технология на машиностроенето” от професионално направление „Машиностроене”. При избора се съобразихме с нуждите на бизнеса. Тук също имаме нетривиален подход. Точно тази специалност обикновено е най-нежеланата в техническите университети у нас и като цяло там се влиза с най-нисък бал. Но това е така, защото студентите нямат представа къде ще се реализират след завършването. А в Казанлък ситуацията е съвсем друга. Смятам, че е дошло времето, когато трябва да спрем да наричаме Казанлък само „ град на розите“. Защото Казанлък е „градът на розите и машиностроенето”. Така че - избрахме нарочно специалността „Технология на машиностроенето”. Нямаме проблем да провеждаме обучение и по други атрактивни в момента специалности, но нашата цел в Казанлък не е събирането на студенти, за да запълним някаква бройка. Ние искаме да подготвяме специалисти за нашата родна индустрия. Смятам, че е дошло времето висшите училища да се разделят с несвойствените си специалности и да са съсредоточат в тези, в които имат силни традиции...
След избора на специалността разработихме учебната документация и я представихме, с участието на ректора и зам.-ректора по учебната дейност на университета, пред обществеността на Казанлък още в началото на 2016 година в присътвието на представители на предприятията в града. Чухме техните становища. Всичко това стана преди да стартираме процедурата по създаването на колежа. Ако нямахме подкрепата и одобрението на местния бизнес, просто нямаше за какво да се създава Технически колеж - Казанлък. Аз не съм чул другаде у нас да е имало такова обсъждане на учебен план. В момента ние тук обучаваме около 80 студенти в първи курс. Разбира се, трябва да се отчете, че кандидат-студентската кампания беше само две седмици. Всеки ден имам по няколко обаждания от хора, които са пропуснали срока за кандидатстване, а искат да учат. Те ще трябва да изчакат следващата учебна година.

На какъв преподавателски и административен състав разчитате в Казанлък?


- В момента обучението в Технически колеж - Казанлък е само в първи курс и основно използваме водещи преподаватели от Технически университет - София. Нашите студенти са в широк възрастов диапазон – от току-що завършили средно образование до такава, за които абитуриентският бал е далечен спомен. Затова, особено за общообразователните дисциплини, сме ангажирали преподаватели, които имат опит в обучение на студенти с различна степен на подготовка. Излишно е да казвам, че преподавателите ни са професори и доценти, които в момента са или пък до скоро са били декани, ръководители на съответните департаменти и катедри. А за специалните и по-тясно свързаните с практиката учебни дисциплини ще се спрем на колеги, които, освен с научната дейност, в някаква степен са свързани и с реалното производство. За сведение на противниците на създаването на Технически колеж - Казанлък, които казваха, че той ще е „приют за пенсионирани преподаватели”, искам да кажа, че това няма да се случи. Част от преподавателите, ангажирани да водят занятия в колежа, бяха на откриването на учебната година и на всички присъстващи направи впечатление колко голяма част от тях са много далече от пенсионната възраст. Вече имаме утвърдена от Академичния съвет на университета структура на Технически колеж - Казанлък. Предстои обявяването на конкурси за попълване състава на катедрата. Желанието ми е да имаме и местни преподаватели, но това не означава, че ще правим компромиси при подбора. Всъщност, преподавателският състав в голяма степен определя качеството на обучението в дългогодишен аспект. Ето защо трябва да се вземат най-добрите преподаватели за съответната дисциплина.
Колкото до администрацията, аз не съм привърженик на раздутите структури. Разбира се, има санитарен минимум, без който не можем – за колежа това са двама-трима души. Но трябва да се знае, че Технически колеж - Казанлък е структурно звено на ТУ – София, който поема част от административното обслужване тук.

Какви права дава документът за завършено образование, който ще издава казанлъшкият колеж?


- Учебният план и учебните програми са съобразени с най-новите тенденции при обучението в машиностроенето, както и с очакванията от потребителите на кадри. Акцентирано е върху практическото обучение, част от което ще се провежда в предприятията на Казанлък. Тригодишното обучение приключва с диплома за висше образование и може да продължи в магистърски програми у нас или в чужбина, във ВУЗ по желание, включително при нас, в ТУ- София, или в поделенията му в Сливен и Пловдив. Надявам се, че знанията, които студентите получават в Технически колеж - Казанлък, ще ги направят най-желаните студенти-магистри. Както подчертах вече, тук реализираме нов подход. Ние подготвяме студенти, които да се реализират в частни предприятия, в които са важни знанията и уменията, а не просто дипломата. Затова оставяме на ръководствата на предприятията, след като проверят какви знания и умения са придобили нашите студенти, да преценят техните права за работа. Единственото, което съм обещал на представителите на бизнеса в Казанлък, е, че нашите преподаватели ще поставят оценки за знания и няма да се правят компромиси с цел запазване на бройката студенти, за които държавата ни плаща.

Значителна част от Вашите студенти тук са работещи млади хора, на първо място от „Арсенал“. Имате ли вече впечатления как се справят те?


- Факт е, че всички наши студенти са свързани с машиностроителните фирми в Казанлък. Те безспорно са силно мотивирани хора и знаят за какво са дошли при нас. Залите винаги са препълнени. Преподавателите коментират, че остават без глас в края на занятията - не е лесно няколко часа да водиш лекции в зала, пълна с 80 души. След занятията студентите задават въпроси по материята. Нашите преподаватели дават консултации, отговарят на е-мейлите на студентите. Бих казал, че съм силно обнадежден, защото след години на принизяване значението на образованието това, което виждаме в Казанлък, е коренно различно. Около 30% от студентите ни са свързани с „Арсенал” АД. Това е естествено, защото идват от най-голямото предприятие в района. Има и други предприятия със значителен брой студенти. По този начин студентите от различните предприятия имат възможност за обмен на информация помежду си, имат и различни подходи при решаването на поставените задачи, което ги обогатява. Аз не съм привърженик на чисто фирменото обучение, защото то крие опасност от навлизането на прекалено много конкретика, докато при всяко обучение основната цел е получаване на обобщени познания, след което да се разглеждат и конкретните приложения. В този аспект практическото обучение ще се провежда в редица предприятия, което ще обогати познанията и уменията на студентите.

Прокарването на идеята за ВУЗ в Казанлък е стара местна история, за която вече никой не вярваше, че може да има щастлив край. Как да си обясним сбъдването на тази мечта точно сега?- Не одобрявам самоцелното създаване на ВУЗ в който и да е град. Искам да подчертая, че ние не създаваме някакво учебно заведение поради прищявката на този или онзи партиен велможа, че бил от този край, както, апропо, са създадени доста висши училища у нас. Създаването на колежа в Казанлък е продиктувано от реалните нужди за обучение на кадри. В Технически колеж - Казанлък ще видите нов подход на обучение, тясно свързан с реалната икономика. Защото именно на тази икономика са заложени надеждите ни за просперитета и благоденствието на нашата родина. Нека проблемите при създаването на Технически колеж – Казанлък да си останат за нас, защото, ако започнем до говорим за тях, с г-жа Стоянова можете да напишете цял роман... Докато нормалното раждане е след 9 месеца бременност, борбата с нашата родна администрация ни отне 18 месеца. Смениха се три правителства и двама президенти. И уж всички ни подкрепяха, уж всичко беше наред, но се явяваха спънки на всяка крачка. Няма да влизам в детайли - кой е бил против създаването на Технически колеж - Казанлък. Но общото е, че страхът от новото, не само като географско местоположение, а и като подход на създаване и обучение, плаши конкурентните висши училища.

Проф. Ганев, все повече българското образование е във фокуса на общественото внимание, за съжаление, поради лошите резултати, които то дава като качество на бъдещата работна сила, показано в реални условия. Като че ли възпитаниците на ТУ – София са малко изключение от лошата тенденция, неговите кадри продължават да бъдат търсени от работодателите не само у нас. Как се постига това?


- Ще ми позволите да дам едно математическо обяснение на нещата, разбира се - от висшата математика. За да решиш една задача, трябва да зададеш правилно началните й условия. Объркаш ли началните условия, задачата няма решение. За съжаление, в нашето образование и наука в голяма степен са объркани началните условия и това не е от вчера, това е системен подход. Започна се още в началото на прехода през 90-те години, когато се принизи значението на образованието и в обществото се наложи един „мутренски” модел, при който образованието нямаше значение, дори носеше негативи. После, при силния икономически спад и голямата безработица, никой не мислеше, че ще трябват образовани кадри, защото все още имаше голям запас от знаещи и можещи хора, останали на улицата от закрити предприятия и институти. Но с годините този запас се изчерпи. В този период ВУЗ-овете се втурнаха да създават икономисти, юристи и още куп специалисти, за които не се знаеше как и къде ще се реализират. Беше важно да се вземат парите, държавата плащаше за брой студенти... Тази вълна не подмина и нашия университет през годините, за съжаление. А системата на образованието е инертна. Няма да навлизам дълбоко в математиката и теорията на управлението (апропо, тя е еднаква, както за техническите, така и за социалните системи), където има понятие „чисто закъснение”. За образователната система то се измерва в години, т. е. това, което правим днес, ще даде резултати след 4-5 и повече години. В тези трудни условия ТУ – София, като най-големия технически университет у нас, с помощта на който са създадени техническите университети във Варна и Габрово, все пак успя да запази в голяма степен качеството на обучение. Разбира се, има намален интерес за следване в инженерните специалности и то не само у нас, а и по целия свят - това е световна тенденция. А и студентите ни идват с по-слаба подготовка от средното образование. Бройките студенти намаляват, а не можем да очакваме създаването на висококачествени специалисти при минимален прием. Да не говорим за унизителното заплащане на преподавателите, което кара повечето да търсят други сфери на реализация, а един преподавател се създава с десетки години ежедневна работа. Но спирам до тук. Иска ми се в Технически колеж - Казанлък да преодолеем част от тези проблеми с активната подкрепа на местния бизнес. Благодаря на ръководителите на предприятията в Казанлък, които дълбоко оценяват необходимостта от качествено образование и регулират работното време на нашите студенти така, че да могат да идват на учебни занятия! И не само! Студентите биват подпомагани от фирмите и материално, за да могат да следват. Това е не само бизнес мислене от висока класа, това е истински държавнически подход!

Известно е, че колежа в Казанлък стартира обучението в Младежкия дом в града. Каква е обозримата перспектива да се помещавате в собствена сграда?


- Както казах, това са нормалните проблеми при стартирането на едно ново начинание. В Казанлък започваме от нулата. Вече тече процедурата по административното уреждане на предоставянето на имота, отреден за нуждите на Технически колеж - Казанлък. Ние, с помощта на местния бизнес и ръководството на града, имаме набелязан план, как да се реализира в минимални срокове ремонтирането на сградата и оборудването й така, че да се предложат съвременни условия за обучение по машиностроене. Има и проявен интерес от големи производители на машини, оборудване и софтуер, които се използват в машиностроенето, да съдействат при създаването на съответните лаборатории и стендове. Но нека първо да получим сградата.

Как ще отпразнувате първия Студентски празник на Казанлък?


- Студентският празник си е на студентите. Убеден съм, че те ще се организират за отбелязването му много по-добре, отколкото, ако разчитат на нас, преподавателите. Искам да им пожелая и след като завършат да не забравят за 8-ми декември и пак да е празник за тях. Да се събират с колегите от следването и да се връщат към първия си студентски празник, да останат в спомените си в студентските години. Желая на всички тях незабравим първи студентски празник!

Интервюто е на Диана Рамналиева, автор във вестник "Трибуна Арсенал"