Тенчо Керлиев и Тодор Стефанов са млади и амбициозни казанлъчани, които променят изцяло своето професионално развитие и от специалисти в сферата на финансите и социалното дело се насочват към машинното инженерство. Двамата имат много допирни точки – завършили са техникуми в Казанлък, после Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов, защитили са магистърска степен в същия университет, работили са в обществения сектор – Тенчо е бил в общинската дирекция „Местни данъци и такси”, Тодор - в „Социално подпомагане”. Почти един след друг напускат държавните служби и започват работа в „Арсенал”. Тук идва и най-любопитното – и двамата записват магистратура по специалността „Машиностроене и уредостроене” в Технически университет – София, филиал Пловдив. Първо успешно завършват изравнителните семестри, после следват напрегнати месеци на учене, а само преди броени дни с пълно отличие защитават магистърска степен, с което двамата икономисти вече са магистър-инженери. И Тенчо, и Тодор приемат предизвикателството да рестартират своя професионален път, а началото е повече от обещаващо.

От ляво надясно: Тодор Стефанов, Николай Куцаров, Тенчо Керлиев

Тенчо Керлиев постъпва в „Арсенал” през август 2016 година. Първо е нормировчик, а от няколко месеца е технолог в Завод 5/180. Когато разбира за възможността да завърши втора магистратура, този път в сферата на инженерните науки, веднага се навива, още повече, че има добра техническа подготовка от Механотехникума в града. „Знаех, че ще бъде много трудно и то наистина се оказа, че е така – споделя финансистът и настоящ инженер Тенчо Керлиев. - Работа, учене, семейни ангажименти, проблеми, но сега знам, че съм взел правилното решение. Доволен съм, много по-интересно и по-отговорно е това, с което се занимавам.” Не пропуска да отбележи, че практиката във финансовата сфера му е помогнала в избора, като и фактът, че „Арсенал” е част от фамилната традиция - баща му Иван Керлиев и чичо му Стойко Керлиев са дългогодишни арсеналски кадри. Не на последно място, запалил го е по машиностроенето инж. Николай Куцаров, конструктор с богат опит, знания и невероятно умение да намира верния път към всеки млад кадър и да го стимулира към личностно надграждане и професионално развитие.

Тодор Стефанов е възпитаник на Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, а след това завършва висше образование в Стопанска академия - Свищов. През февруари 2017 година взема решение да промени посоката на професионалния си път и започва работа в Завод 5/134 като оператор на машини с ЦПУ. Тенчо Керлиев и Николай Куцаров са хората, които определят и следващото му решение – да запише магистратура по специалността „Машиностроене и уредостроене” в Пловдивския филиал на ТУ-София. „Човек трябва да е гъвкав, да има цели и да ги постига. В момента се търсят инженерни кадри и смятам, че изборът, който направих, е много добър и съвсем навременен. Не беше лесно – работа на смени, пътуване за лекции, изпити, семейство, но важното е човек да бъде упорит и последователен”, споделя Тодор Стефанов, удовлетворен от постигнатия успех. „Пред Тошко се отварят нови хоризонти – допълва и духовният му наставник инж. Куцаров. - В момента в завода са малко технолозите, които пишат програми в CAM-формат, така че неговите знания са точно на място и има потенциал да надгражда.”

Тенчо Керлиев и Тодор Стефанов са най-новите попълнения в инженерния състав на „Арсенал”. Още на двама арсеналци предстои защита на магистратура, други четирима са в процес на обучение по магистърската програма в Технически университет – София, филиал Пловдив. Отделно 44 са студентите трети курс към Пловдивския филиал, които се обучават по Стипендиантската програма на дружеството. Очаква се те също да продължат нагоре в професионалното си развитие, след като приключат 4-годишното обучение за бакалаври.