„АРСЕНАЛ“ АД – КАЗАНЛЪК

ОТДАВА ПОД НАЕМ

за временно и възмездно ползване следния НЕДВИЖИМ ИМОТ –

ОРАНЖЕРИЯ

намиращ се на бул. „Розова долина” № 27, местност „Кайнарджа“:

НЕДВИЖИМИЯТ ИМОТ включва:
* Земя с изградени на нея, както следва:
- Стъклена оранжерия с площ 4876 м2
- Сграда пропуск с площ 14,05 м2
- Битова сграда с площ 151,60 м2
- Навес с площ 75,20 м2
- Помпена станция с площ 8,90 м2

- Сграда трафопост с площ 9,20 м2
- Сграда склад с площ 45,40 м2
- Сграда с площ 41,35 м2
- Сграда работилница с площ 92 м2

В оранжерията има изградени поливна система, видеонаблюдение и СОТ.

Срок за отдаване: не по-малко от 12 месеца

Цена: по договаряне.


Тел. за контакт: 0888213376; 0431/6 33 23