От 29 август до 2 септември, включително, Детска млечна кухня в Казанлък спира работа. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности в кухненския блок на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня". Прекъсването включва и филиалите на Общинското предприятие за детска храна по населените места в общината.

За периода на извършване на ремонтните дейности общинските детски градини и дневните детски ясли ще работят без деца.

Направените заявки за храна от родители, ползващи услугите на Детска млечна кухня, ще бъдат възобновени още в първия работен ден, в който Кухнята възстанови дейността си - 5 септември 2022 г., понеделник.