В казанлъшкото село Ръжена очакват с нетърпение да бъде разкрит пункт на Детска млечна кухня за раздаване на храна на деца от 10 месеца до 3 години. По информация, публикувана на официалния сайт на Община Казанлък, в свой доклад до председателя на Общинския съвет кметът Галина Стоянова прави предложение за разкриване на такъв пункт. Община Казанлък предлага за целта да се предостави помещение в сградата на филиала на общинската детска градина №17 "Славейче" в населеното място.

Според кмета на Ръжена Христо Ванеджиков, преди няколко години жителите на селото също са имали такова желание, но тогава не са успели да намерят подходящо място за пункта. Сега помещението е осигурено и има готовност за неговото отваряне. Към момента на откриване на пункта се очаква той да предоставя храна на около 13 деца от населеното място в посочената възрастова група.