Промяна на движението в Казанлък заради ВиК-проект

Във връзка с изпълнението на проекта на „ВиК“ ЕООД-Стара Загора в Казанлък по подмяна на водопроводна и канализационна мрежа утре (сряда, 16.03.2022 г.) в 08,00 ч. предстои въвеждането на временни промени на движението в кв. "Новенски" в Казанлък.

- Ул.„Съединение“, в участъка от ул.„Москва“ до ул.„Земеделска“ ще бъде затворена за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства. Въвежда се временен режим на движение на МПС по обходните улици: ул.„Кайнарджа“, ул.„Москва“, ул.„Вардар“ и ул.„Земеделска“ и ул.„ Христо Ботев“ към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък;
- Ул.„Софроний Врачански“, в участъка от ул.„Съединение“ до ул.„Христо Ботев“ и ул.„Москва“ ще бъде затворена за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства. Въвежда се временен режим на движение на МПС по обходните улици: ул.„Кайнарджа“, ул.„Москва“, ул.„Вардар“, ул.„Земеделска“ и ул.„ Христо Ботев“ към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък;
- Ул.„Цар Петър“, в участъка от ул.„Витоша“ до ул.„Александър Стамболийски“ ще бъде затворена за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства. Въвежда се временен режим на движение на МПС по обходните улици: ул.„Кайнарджа“, ул.„Москва“, ул.„Вардар“, ул.„Земеделска“ и ул.„Христо Ботев“ към съществуващата улична мрежа в града;

- Ул.“Александър Стамболиски“ в участъка от ул.„Цар Петър“ до ул.„24-ти Август“ ще бъде затворена за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства. Въвежда се временен режим на движение на МПС по обходните улици: ул.„Кайнарджа“, ул.„Москва“, ул.„Вардар“, ул.„Земеделска“ и ул.„ Христо Ботев“ към съществуващата улична мрежа в Казанлък;
- Ул.„24-ти Август“, в участъка от ул.„Витоша“ до ул.„Кайнарджа“ ще бъде затворена за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства. Въвежда се временна организация и безопасност на движението на ул.„24-ти Август“, в участъка от ул.„Витоша“ до ул.„Кайнарджа“.

Ограниченията ще важат до края на месеца 31.03.2022 г. във времето от 08:00 до 17,00 часа.

Поетапните дейности на „ВиК“ ЕООД-Стара Загора са по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД Стара Загора“, с подобект „Реконструкция на вътрешно разпределителната водопроводна мрежа на град Казанлък в три зони“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020. За участъците, на които ще се работи по подмяна на водопроводна и канализационна мрежа в Казанлък жителите на града ще бъдат своевременно уведомявани.