Доброволното формирование "Аварийно-спасителна група - Казанлък" получи грамота от името на председателя на Националната асоциация на доброволците в България д-р Ясен Цветков. Отличието им бе връчено от Злати Дрянов, началник-сектор "Превантивна и контролна дейност" към РДПБЗН Стара Загора, в знак на признание за всеотдайността и желанието на казанлъшките доброволци да работят в полза на обществото през изминалата трудна година и усилията, положени в тази посока.

2020 година изведе на преден план потребността от доброволчество и доброволни отряди. Тя подложи на тест волята и уменията и на казанлъшките доброволци. Участниците в Доброволно формирование "Аварийно-спасителна група - Казанлък" участваха в извършването на дезинфекция на територията на община Казанлък, съдействаха на РУ „Полиция“ - Казанлък, при обезпечаване на реда по време на Великденските празници, доставяха храна и стоки от първа необходимост на нуждаещи се.

Доброволно формирование "Аварийно-спасителна група - Казанлък", създадено като едно от първите в България, за поредна година доказва необходимостта и важността на доброволците при борбата със заплахите и предизвикателствата, пред които се изправяме.