Отиде си авторът на "Третата вълна" На 87 години в дома си в Лос Анджелес е починал известният американски философ, социолог и футурист Алвин Тофлър, съобщава руската информационна агенция ТАСС.
Тя се позовава на съобщение на консултантската компания Тофлър асосиейтс. В съобщението си тя определя Тофлър като прозорлив наблюдател и предсказател на глобалните тенденции, оказвал влияние на правителствени ръководители и водещи бизнесмени. Известен е с трудовете си "Шокът на бъдещето", "Третата вълна", "Метаморфозите на властта". Работи и пише заедно със съпругата си - Хайди Тофлър.Сред култовите прозрения на Тофлър са тези за Третата вълна, която отново дава власт на дома.
Ето част от тях:


В нашия живот сe заражда нова цивилизация, а слепците навсякъде се опитват да я потиснат. Тази нова цивилизация носи със себе си нов вид семейство, променен начин на труд, на любов и живот. Нова икономика, нови политически конфликти и освен всичко това – променено съзнание. Без да го съзнаваме ясно, ние сме въвлечени в изграждането на самите основи на една забележителна нова цивилизация. Това е значението на Третата вълна.
Досега човечеството е преживяло две големи вълни на промяна, като всяка от тях до голяма степен е заличавала предишните култури или цивилизации и ги е заменяла с начин на живот, немислим дотогава. Осъществяването на Първата вълна на промяна – аграрната революция – отне хиляди години. Втората вълна – зараждането на индустриалната цивилизация – отне само триста години. Днес историческото развитие протича още по-бързо. Затова Третата вълна вероятно ще премине стремително през историята и ще приключи за няколко десетилетия.
Основно умение е способността да се прави разлика между идеите, насочени към запазване на съществуващата разклатена система на Втората вълна и тези, които улесняват израстването на новата цивилизация на Третата вълна.

Упадъкът на семейството като мощна институция не започна с д-р Спок или със списание „Плейбой”. Той започна, след като индустриалната революция отне повечето функции на семейството. Трудът беше прехвърлен във фабриката или в канцеларията. Болните бяха отведени в болници, децата – в училища, а семейните двойки – в кината. Старците отидоха в старчески домове. След като всички тези задължения излязоха извън семейството, остана „семейното ядро”, поддържано не от функциите, извършвани от неговите членове, а от психологически връзки, които твърде лесно се прекъсват.

Третата вълна отново дава власт на семейството и на дома. Тя възстановява много от изгубените функции, които някога са правили семейството толкова важно за обществото. Около 30 милиона американци сега извършват част от работата си в дома, използвайки персонални компютри, факсове и други технологии на Третата вълна. Много родители предпочитат децата им да учат у дома, но истинската промяна ще настъпи, когато компютрите и телевизията заедно превземат домакинствата и бъдат въвлечени в процеса на обучение.
Какво ще стане с болните? Все повече медицински функции – от тестовете за бременност до измерването на кръвното налягане – извършвани в болници и лекарски кабинети, отново се връщат в дома. Всичко това показва, че домът става все по-силен, а ролята на семейството нараства.
По ирония на съдбата, без да го съзнават, много радетели на „семейните ценности” не допринасят за укрепване на семейството, когато настояват за връщане към миналото. Те се опитват да възстановят стандартизирания модел на Втората вълна.
Ако наистина искаме да укрепим семейството и отново да превърнем дома в централна институция, трябва да забравим периферните проблеми, да приемем многообразието и да върнем важните задачи на домакинството. О, да, и да гарантираме, че родителят контролира дистанционното управление.
Алвин и Хайди Тофлър, „Новата цивилизация – политиката на Третата вълна”
Източник: БНР