Поради увеличаване обема на работа „Арсенал“ АД, град Казанлък търси да назначи за своите производствени нужди следните работници и специалисти:
1. Машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ – 50 работника
2. Машинен оператор производство експлозивни вещества- МОПЕВ – 100 работника
3. Настрочици на металорежещи машини- мъже – 20 настройчика
4. Стругари- 20 работника
5. Оператори на преса за метал- жени – 20 работнички
6. Шлайфисти, кръгъл и плосък шлайф- 5 работника
7. Ел. монтьори – 15 работника
8. Фрезисти- 50 работника
9. Стрелец- изпитател – 3 бр.
10. Машинни оператори производство пластмасови изделия- МОППИ- 30 работника
Търсят се и следните специалисти с висше образование:

Инженер- конструктори – 3 броя
Инженер КИП и А-контролно измервателни прибори и апаратура – 1 специалисти
Инженери химически процеси- 3 броя
Повече информация за обявените свободни работни места, може да бъде получена в отдел „ Личен състав“ на фирмата, на телефон: 0431/ 631 33- Пенко Тотев

Документи и формуляри за кандидатстване за свободните позиции могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД


www.arsenal-bg.com/kadri


Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com
Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД,
на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
За обявените свободни позиции за всички видове работнически специалности е кандидатите да имат завършено средно образование.
За специалистите с висше образование е желателно да имат поне 2 години трудов стаж.

За кандидатстващите и наети на работа в "Арсенал" жители на община Стара Загора ще получават бонус за отдалеченост и безплатен организиран транспорт от фирмата.