В Казанлък се проведе Десетата Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. При изключителен интерес от страна на малки и по-големи казанлъчани, в нея се предтавиха всички училища от общината с професионално обучение: ПГ „Иван Хаджиенов“; Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм; Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт; Национално училище по пластични изкуства и дизайн; ППМГ „Никола Обрешков“; ПГ „Петко Стайнов“ - всички в Казанлък, както и ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Ръжена. Организатори на инициативата тази година са ПГ "Иван Хаджиенов" със съдействието на "Арсенал" АД, и ПГ по лека промишленост и туризъм.


На изложението всяко едно от училищата представи пред кандидат-гимназистите професиите и специалностите, за които може да се кандидатства след завършване на основно образование.
Панорамата на професионалното образование е насочена основно към учениците от седмите класове, на които предстои да направят избор за бъдещата си професионално развитие.