Сдружение „Жените на Казанлък откри Център за превенция на насилието над жени и Център за подкрепа, обучение и квалификация. Община Казанлък оказа своята подкрепа в това начинание.
С водосвет за здраве и успех започна тържественото откриване.
„Нека днешният ден даде началото на един нов път, едно начало, защото то е добро“ – каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова.- Пожелавам ви здраве, пожелавам ви благословията, която ви даде отец Николай да ви направи силни, за да сбъднете целите, които сте си поставили.“
Успешна и ползотворна работа пожела и зам. кмета по социалните въпроси г-н Ахмед Мехмед.
„Днес е един изключителен ден – сподели председателят на сдружението Стела Кехайова. – Успяхме да обединим усилия заедно с нашия партньор община Казанлък в името на една кауза, в името на правата на жените.
В Центъра за превенция на насилието над жени ще се предоставят безплатни специализирани програми в подкрепа на момичета и жени, пострадали от насилие, дискриминация и нарушаване на женските права.
Програмите включват психо – социално консултиране, правно консултиране, процесуално представителство в съда, правни консултации по социално – икономически права, семейно консултиране, групови сесии съдействие за намиране на работа, повишаване на осведомеността, разпознаваемост на проблемите като обществено значими.
Центърът за подкрепа, обучение и квалификация ще осигурява безплатен достъп до дейности и умения, повишаване на знанията, на мотивацията, допълнителна квалификация, насърчаване на женското предприемачество и спомагане за повишаване на икономическата независимост на жените.
Сдружение “Жените на Казанлък“ работи и по още един проект – до края на 2022г. да бъде открит Кризисен център на територията на Община Казанлък за спешна помощ и настаняване на жени и деца, пострадали от насилие.