„Арсенал“ прие поканата за участие в 14-я пореден кариерен форум „Кариери - 2021“, организиран от Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) - София, и проведен на 14 април онлайн.

През последните години университетите в пролетните месеци организират кариерни форуми. Целта на тези събития е да бъдат канени фирми, които запознават студентите с производствената си дейност, с потребностите си за инженерен персонал, с възможностите за студентски и стажантски програми. На тези форуми се срещат реалният бизнес и активните студентиq търсещи своевременно перспективи за професионално и кариерно развитие. Преди пандемията „Арсенал“ АД е участвал присъствено на такива форуми в университети от София и Пловдив.

"Тази година получихме покана за участие в онлайн форума „Кариери – 2021” на ХТМУ-София. Участвахме с презентация и имахме възможността да се срещнем виртуално и обменим информация и идеи с колеги от водещи фирми и студенти от университета. Имаше подобаващ интерес и очакваме в бъдеще да осъществим персонален контакт с най-активните", информира инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“ АД.