30 млн. евро за дигитализация ще получи бизнесът у нас

26% от средствата в Плана за възстановяване и устойчивост на България са насочени към дигитализацията, съобщи заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев по време на Софийския икономически форум III. Проектите са в сферата на уменията, в сферата на подпомагането на бизнеса и в сферата на услугите. Една от целите на проектите в сферата на уменията е да се изградят механизми в образованието, така че учениците да развият уменията си в ранна възраст. В същото време е предвидено да има и проекти за възрасти, които трябва да надграждат. В Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени средства за финансиране на малкия и среден бизнес. „Предприятията ще получат около 30 милиона евро подкрепа за базовата дигитализация“, каза заместник-министърът.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че България е на 26-то място по отношение на високоскоростната свързаност в Европа, но селските региони са покрити едва на 2% с висоскоростен интернет.

Източник: Economy.bg