В дъното сме по пари за наука

България е една от страните с най-малко финансиране сред балканските и европейските държави до момента, от европейската програма за научни изследвания “Horizon 2020”. Това става ясно от публикация в сайта за научни публикация https://nauka.bg.

От данните става ясно, че страната ни е получила около 60 милиона евро.

В сравнение със съседните ни страни, България е е в "златната" среда.и много по- назад по отношение на суми за финансиране на научни проекти в различни сфери. Сравнението показва, че:

Гърция е получила 696,9 милиона евро по програма "Хоризонт 2020." Румъния е получила 109,75 милиона евро, а Турция – 118,16 милиона евро. Сърбия е получила 63, 31 милиона евро, Хърватска 52.96 милиона евро

Босна и Херцеговина 4, 14 милиона евро,Черна гора – 1, 42 милиона евро, Албания – 2, 09 милиона евро и

Македония 6, 69 милиона евро.


Според статията, основната причина за това не е в липсата на качествени идеи на българските учени, а в пасивността и очакваният държавата да се погрижи за това.

Учените в Западна Европа не се надяват на проекти, за да си купят апаратура или да си платят тока. Всичко това и много повече е осигурено от държавата, а проектите са само допълнение към самата им научна работа.

"Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, която ще продължи до 2020 г. Бюджетът й е почти 80 млр. евро за 7 годишния й период на действие. Предходната програма за научни изследвания, действала до 2013 година е била с бюджет от около 55 млр. евро.

По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом.

Подписаните договори по програмата са 18 443, като са изхарчени около 39 милиарда евро. Средно участват по 4,61 организации на проект, а средната сума за проект е 2,12 милиона евро.


Получените суми от Балканските страни са далеч под нивата, които получават за научни проекти западните държави:


Германия ~ 5 милиарда € / 10 163 проекта
Обединеното кралство ~ 4,52 милиарда € / 10 052 проекта
Франция ~ 3,27 милиарда € / 8 094 проекта
Испания ~ 2,81 милиарда € / 8 700 проекта
Италия ~ 2,56 милиарда € / 7 999 проекта
Холандия ~ 2,37 милиарда € / 5 219 проекта
Белгия ~ 1,47 милиарда € / 3 709 проекта
Швеция ~ 1,09 милиарда € / 2 553 проекта
Австрия ~ 877 милиона € / 2 318 проекта
Дания ~ 790 милиона € / 1 910 проекта
Общо получени пари: 24 786 499 878 евро
За какво са отишли тези пари?

Основната част са отишли за проекти и изследвания, свързани с обществен интерес в областта на естествените, обществените и социални науки, изкуствата и хуманитаристиката.


Източник: nauka.bg, със съдействието на проф. Т. Попминчев