Известният казанлъшки учител Теодосий Теодосиев е сред 7-те известни български учени и автори, които авторитетното електронно издание Economy.bg цитира в своята рубрика „Идеите, които ще променят света”.

В рубриката са посочени мненията на проф. Богдан Драгански, директор на лабораторията за невроизобразяване LREN в Лозана, Швейцария; Мариана Тодорова, доктор по футурология и главен асистент в Института за обществата и знанието към БАН; Людмила Филипова, писател; д-р Владимир Божилов, преподавател в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; проф. Румяна Ценкова, Университет „Кобе“, Япония; Стоян Бичев, биолог в Национална генетична лаборатория, София. В престижната класация на идеи е посочена и тази, която развива Теодосий Теодосиев, дългогодишен преподавател по физика в ППМГ „Никола Обрешков“ - Казанлък, известен като „златния“ учител на България.

Това, което което твърди създателят на Националната школа по физика и на златните поколения световни и олимпийски шампиони по физика, е: „В момента най-великата идея, която променя света, е идеята за изкуствения интелект.

Преди около 100 хиляди години първата идея, която велико е променила света, е идеята за словото. Маймуната е станала човек, когато е проговорила. Това е първата велика революция в информатиката. Можело е да се предава информация от човек на човек на хиляди километри, през времето и пространството. В течение на вековете има много ползотворни идеи. Но в края на 19. век великата идея е била на Никола Тесла, който е искал да освободи хората от тежкия физически труд. Човекът изобретява асинхронния електродвигател. Също идеята на Хенри Форд – той създава автомобил, който всеки работник да може да си купи, и трактор, който всеки селянин да може да си купи.

Първо, огромната промяна от изобретенията на Никола Тесла и Хенри Форд е тази, че хората са се освободили от физическия труд. В резултат на това са настъпили драстични промени, включително изчезване на работническата класа. Социални промени и драстични политически промени в целия свят. Сега вече е на път да се освободи човекът от умствения труд. Изкуственият интелект или т.нар. „мислещи машини“ ще доведат до сериозни промени, много хора ще станат излишни. Ще останат само тези, които работят творчески труд, тези, които измислят нови идеи. Това нито една машина не може да направи. Където има монотонен интелектуален или физически труд, хората ще останат без работа. Светът скоро ще се промени и за много хора ще бъде неудобно да живеят. Но за много хора това ще бъде и щастие, защото те ще се освободят от монотонния труд.”